Flengende kritikk for hemmelighold

I tre år er en rapport som viser en svært høy forekomst av medfødte misdannelser blant barn av ansatte i televerkstedet på Haakonsvern blitt holdt skjult. Selv ikke ledelsen i Sjøforsvaret kjente til rapporten. Hemmeligholdet utløst tirsdag flengende kritikk fra tillitsvalgte.