Krever mer folkeskikk på timeplanen i skolen

Sju av ti voksne mener at skolen bør bruke mer tid på å lære barnasosiale ferdigheter, oppdragelse og folke— skikk. Fag er ikkeviktigst.