Lite storfe-import til Rogaland

Tidleg på 1990-talet var utlandsimport av storfe til Rogaland større enn nå. Særleg gjaldt det kjøtproduserande dyr frå Danmark og Frankrike.