Tvil om taushetsplikt for skoleelevers rusmisbruk

Skoleelever med rusproblemer kan ha fått praksis i helseinstitusjoner uten at skolene har varslet institusjonene om elevenes rusmisbruk. Departementet er i tvil om skolene kan informere om dette, uten å bryte lovbestemt taushetsplikt.