• Nedgangen i oljeindustrien virker inn på nordmenns forventninger til AS Norge. Anders Minge

Nordmenn tror på seg selv, selv om Norge vil slite

Norge vil slite økonomisk dette året, tror et flertall i en fersk undersøkelse. Men privatøkonomien ser de fleste fortsatt lyst på.