Nordmenn tror på seg selv, selv om Norge vil slite

Norge vil slite økonomisk dette året, tror et flertall i en fersk undersøkelse. Men privatøkonomien ser de fleste fortsatt lyst på.

Publisert: Publisert:

Nedgangen i oljeindustrien virker inn på nordmenns forventninger til AS Norge. Foto: Anders Minge

  • Ntb

Ikke siden finanskrisen i 2008 har pessimismen vært større blant norske husholdninger enn den er nå, viser Finans Norges kvartalsvise forventningsbarometer.

— Det store fallet i oljeprisene har åpenbart gjort et sterkt inntrykk på folk, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Mørke skyer

I fjor høst sa litt flere enn to av ti at de så lyst på utsiktene til A/S Norge. Nesten like stor andel var pessimister. Det ga en nøytral indeks.

Les også

- Partene i lønnsoppgjøret har skjønt alvoret

Nå har andelen pessimister vokst til fire av ti, mens andelen optimister har sunket til 16 prosent. Det gir en indeks på minus 23,5.

Det kraftige fallet i nordmenns forventninger til nasjonens økonomi det kommende året skyldes fallet i oljeprisen, svekket kronekurs, utsiktene til noe økt ledighet og en utflating i lønnsveksten, tror Kreutzer.

Beholder troen

— Drahjelpen fra olje- og gassindustrien blir mindre fremover, og vi må være forberedt på en omstilling som vil berøre de fleste av oss, fremholder direktøren i Finans Norge.

Les også

Her ansetter de, selv i nedgangstider

Men skyene over nasjonens økonomi til tross: De fleste av de litt over 1.000 spurte i forventningsbarometeret sier at deres personlige økonomiske utvikling vil bli helt grei også det kommende året.

Nesten like mange som i fjor høst svarer ja på spørsmålet om de ser positivt på egen husholdnings økonomiske utvikling de neste tolv månedene.

Oppspart buffer

Kreutzer sier at de fleste husholdningene har gode buffere som følge av solid sparing i årene etter finanskrisen.

Les også

Archer kutter 1000 ansatte

Mye sparing skjer gjennom nedbetaling av lån. Og når rentene faller, øker nedbetalingstakten i et annuitetslån fordi avdragsdelen av terminbeløpet stiger.

I tillegg har mange fortsatt høy vilje til å spare, ifølge undersøkelsen.

— Mange vil benytte det sterke rentefallet til å redusere belåningen, og dermed også egen sårbarhet. De vil derfor ikke ha problemer med å takle en lavere lønnsvekst fremover enn det vi har sett hittil, sier Kreutzer.

Debutanter sliter

Finans Norge-direktøren er bekymret for dem som står på terskelen til boligmarkedet, fordi boligprisene fortsetter å stige.

Les også

Erna kikker omstillingen i hvitøyet

— Det skaper store utfordringer for mange førstegangsetablerere. Selv om det er lite som tilsier noe markert boligprisfall, kan vi ikke utelukke en korreksjon. For eksempel en renteoppgang eller ved en uventet sterk økning i arbeidsledigheten, sier Kreutzer.

Han understreker at dagens boligpriser i stor grad er et resultat av rekordlave boligrenter.

— Både låntakere og banker må ta høyde for både økte renter og fallende boligpriser, lyder oppfordringen fra Idar Kreutzer. (©NTB)

Publisert: