- Røyking - ikke bare en viljesak

— Avhengighet av tobakk er egentlig en sykdom som har en diagnose, hevdet advokat Edmund Asbøll i sitt innledningsforedrag i erstatningssaken mot J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS i Orkdal herredsrett mandag.