Stabil arbeidsledighet, flere på tiltak

Ved utgangen av september var 2,5 prosent av arbeidsstyrken registrert som arbeidsledige totalt 58.700 personer.