Stor skogbrannfare - helikopterberedskapen økt

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har satt inn fire ekstra helikoptre i beredskap på grunn av stor skogbrannfare i hele landet.