Leger fortviler over problemer med e-journaler

92 prosent av norske sykehusleger mener de hindres i jobben av problemer med elektroniske pasientjournaler.