Byhistorisk Forening

Årsmøtet i Byhistorisk Forening Stavanger har satt sammen dette styret: