Lærerlaget skeptisk til foreldre i klasserom

Foreldre til elever ved Hundvåg skole er tilstede i klasserommet for å observere og skape ro blant elevene. Men tiltaket blir møtt med skepsis.