Trofaste kirkebrukere

Et flertall av medlemmene i Den norske kirkevil trolig opprettholde sitt medlemskap selv om det skulle bliinnført en medlemsavgift på 2000 kroner.