Jakobsen: Tilliten til Arbeiderpartiet sterktsvekket

Regjeringens holdning i jordbruksoppgjøretkan få konsekvenser for samarbeidet mellom sentrumspartiene ogArbeiderpartiet langt utover landbrukspolitikken.