Voksende Ap-motstand motStatoil-privatisering

Striden i Arbeiderpartiet omdelprivatisering av Statoil tilspisset seg ytterligere i helgen.Statsminister Jens Stoltenberg og den øvrige partiledelsen kankomme til å lide nederlag på mandagens sentralstyremøte.