- Kvotering har skapt flere kvinnelige toppledere

Kvoteringsloven gjorde at allmennaksjeselskaper (ASA) måte øke andelen kvinner i styrene. Det har blant annet resultert i flere kvinnelige toppledere, viser forskning.