KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har betalt minst 680.000 kroner for lite skatt på pendlerboligene

I tillegg kommer 140.000 kroner i trygdeavgift og mulig tilleggsskatt. Det viser Aftenpostens beregninger over hva Ropstad skulle skattet de siste ti årene.

Kjell Ingolf Ropstad sier han er i dialog med Skatteetaten og vil betale det de kommer frem til.
 • Nina Selbo Torset
  Journalist
 • Vegard Venli
  Journalist
 • Sigrid Gausen
  Journalist
Publisert: Publisert:

Aftenposten har avdekket at Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i ti år fikk gratis pendlerbolig i Oslo fordi han ikke hadde meldt flytting fra gutterommet i Agder. Han betalte ikke leie eller andre utgifter til foreldrene.

Skatteetaten har slått fast at politikere som bor gratis hjemme, må betale skatt av fordelen av å ha gratis pendlerbolig.

Ropstad har hatt gratis pendlerbolig fra 2010 til 2020. Han skattet bare av statsrådboligen i 2019. I fjor tok han aktive grep for å unngå å måtte betale skatt av leiligheten, som ligger i et fasjonabelt strøk på Frogner.

Etter flere avsløringer i Aftenposten er KrF-lederen nå i kontakt med Skatteetaten for å rydde opp. Vi har regnet på hvor stor skatteregningen kan bli.


Regnestykket viser at Ropstad skulle ha betalt minst 680.000 kroner mer i skatt enn han har gjort. I tillegg kommer 140.000 kroner i trygdeavgift. En eventuell tilleggsskatt er ikke tatt med.

KrF-lederen har erkjent at han har hatt en skattbar fordel som han ikke har betalt.

– Jeg har hatt fri pendlerleilighet og ikke hatt utgifter på mitt hjemsted. Derfor skal jeg betale skatt. Det er nå blitt presisert, og jeg er i dialog med Skatteetaten for å betale det de kommer frem til at jeg skal betale, sa han til Aftenposten fredag.

Må skatte av leieverdien

Ropstad har bodd i fem ulike pendlerboliger. De fire første hadde han som stortingsrepresentant. Den siste fikk han gjennom Statsministerens kontor (SMK) da han ble statsråd i 2019.

Her har han bodd:

 • I en 2-roms på ca. 40 kvadratmeter på Frogner.
 • I en 3-roms på ca. 70 kvadratmeter på Skøyen.
 • I en 3-roms på ca. 60 kvadratmeter på Grünerløkka.
 • I en 3-roms på ca. 70 kvadratmeter på Grünerløkka.
 • I en 5-roms på 115 kvadratmeter på Frogner.

Den skattbare fordelen beregnes ut fra hvor mye disse leilighetene kunne ha blitt leid ut for. Leieverdien skal rapporteres inn til skattemyndighetene som lønn. Så må man skatte av den som vanlig lønn.

Dette kan bli regningen

SMK har gitt Aftenposten innsyn i leieverdien på statsrådboligen på Frogner.

Skatteetaten har henvist til taushetsplikten sin og avslått å oppgi verdien på de andre. Heller ikke Stortingets administrasjon vil svare på det.

– Spørsmålet om skatteplikt skal vi nå se på i samarbeid med Skatteetaten, sier stortingsdirektør Marianne Andreassen.

Aftenposten har derfor beregnet verdien på de fire andre leilighetene ut fra SSBs statistikk over leiemarkedet.

Regnestykket er et minsteanslag over hvor mye Ropstad kan skylde.

Aftenposten har lagt frem regnestykket for Kjell Ingolf Ropstad. Han hadde ingen innspill til det.

– Det er brutalt, for dette er jo et beløp de færreste har på konto. Skatteekspert Eivind Furuseth.

Skatteekspert: – Det er brutalt

Aftenposten har også presentert regnestykket for Eivind Furuseth. Han er førsteamanuensis ved institutt for rettsvitenskap og styring på BI.

Furuseth bekrefter at man skal beregne den skattbare fordelen etter hva politikeren ville ha måttet betalt i leie for en tilsvarende leilighet i samme område.

– Et naturlig utgangspunkt er gjennomsnittlig markedsleie i samme område. Denne verdien legges deretter til politikerens årsinntekt, sier han.

Regnestykket viser at den totale leieverdien av Ropstads pendlerboliger fra 2010 til 2020 er 2,1 millioner kroner. Han har bare innrapportert 365.000 av dette.

Resten, 1,75 millioner kroner, skulle vært plusset på inntekten hans. Da ville han ha måttet betale 680.000 kroner mer i skatt enn han har gjort de siste ti årene.

– Stemmer det at Ropstad skulle betalt så mye mer i skatt?

– Ja, det skulle han. Den reelle inntekten hans var 1,75 millioner kroner mer enn han har oppgitt, sier Furuseth.

Han påpeker at Ropstad dessuten skulle ha betalt trygdeavgift av den samme fordelen. Det hadde utgjort 140.000 ekstra i skatt.

Det vil si at Ropstad totalt skulle ha betalt 820.000 kroner mer i skatter og avgifter enn han har gjort.

– Det er brutalt, for dette er jo et beløp de færreste har på konto. Spørsmålet blir jo hvor langt tilbake i tid skattemyndighetene vil gå.

Kan gå ti år tilbake i tid

Furuseth forklarer at skattemyndighetene i utgangspunktet kan gå fem år tilbake i tid. Men dersom skattyter har gitt uriktige opplysninger, kan skattekontoret gå hele 10 år tilbake.

– Uavhengig av dette kan Ropstad selv gå tre år tilbake i tid og rette opp skattemeldingen sin, slik at han kan plusse på den innrapporterte lønnen med fordelen han har hatt av å få gratis bolig av Stortinget, sier han.

– Hvilke konsekvenser kan saken få for Ropstad?

– For det første må han skatte av den fordelen han har hatt. I tillegg kan han risikere en tilleggsskatt.

Les også

Aftenposten avslører: KrF-lederen sa han hadde utgifter hos foreldrene for å slippe skatt. Men Ropstad betalte ikke en krone.

I dialog med Skatteetaten

Tilleggsskatt kan gis hvis noen har fått en skattemessig fordel ved å gi feil eller ufullstendige opplysninger i skattemeldingen. Tilleggsskatten er 20 prosent av den skattemessige fordelen. I særlig grove tilfeller kan tilleggsskatten bli 40 eller 60 prosent.

For Ropstads del kan det bety at Skatteetaten legger på alt fra 350.000 til 1 million kroner på inntekten hans. Det vil han i så fall måtte betale mellom 135.000 og 420.00 kroner i skatt av.

Ropstad har bekreftet at han er i dialog med Skatteetaten.

– For hvilke år vil du rapportere på nytt?

– Det er jeg nå i dialog med Skatteetaten om, sier KrF-lederen.

Publisert:

Ropstads skattesak

 1. Økokrim: Ikke mottatt Ropstad-anmeldelse

 2. Stortinget iverksetter full skatterevisjon av representant-ordninger

 3. Dette dokumentet viser at Stor­tinget fikk vite om skatte­plikt på pendler­bolig allerede i 2003

 4. Flere politikere har tatt kontakt med Stortinget for å finne ut om de skylder skatt på pendlerboliger

 5. Ropstad fratrer neste fredag

 6. Dette er kandidatene som kan erstatte Ropstad

 1. Ropstads skattesak
 2. Skatteetaten
 3. Kjell Ingolf Ropstad
 4. Kristelig Folkeparti (KrF)