Tolldirektøren treng meir tid til utgreiing av regionsenter

Tollvesenet er inne i ein omfattande omorganiseringsprosess. Mellom anna skal tolldistrikta i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland slåast saman til ein region med eitt senter.