Effektivitet gir penger i kassen

Aktiviteten ved sykehusene avgjør hvor store inntekter de får.Kronikere er taperne i et slikt system, mener Jarl Ovesen iFunksjonshemmedes fellesorganisasjon.