NVE gir tillatelse til kraftledning i Øvre Otta

Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) gir tillatelse til at det legges en 67 km lang kraftledning på 132 kV i Øvre Otta.