Redningsmannens fall

Jens Stoltenberg skulle redda Ap. I staden gjorde han partiet siidentitets— krise akutt. Det var ikkje slik det skulle gå.