Fargerik og glad protest

Politiet hadde topp beredskap i tilfelle demonstrasjonen motVerdensbanken skulle utvikle seg til gateslagsmål. Men markeringenfra de anslagsvis 10.000 demonstrantene gikk fredelig for seg, ogminnet mer om et karnevalsopptog enn om slaget mellom demonstranterog politi som Göteborg opplevde i fjor sommer.