Ti selskaper fikk utvinningstillatelse

Olje— og energidepartementet ga torsdag tilbud til ti selskaper om utvinningstillatelser i Nordsjøen.