Prosessindustrien glad for avfallskrav

Prosessindustriens Landsforening jubler over at miljøvernminister Siri Bjerke vil gi næringslivet utvidet ansvar for håndteringen av avfall. Økt gjenvinning er målet.