Embedsmenn mot tvangsekteskap

Norge og Pakistan skal inngå en avtale om samarbeid mot tvangsekteskap. Ikke alle er like begeistret for regjeringens siste påfunn.