Intenst norsk diplomati i hvalsaken

Norge har satt i gang en intens informasjonskampanje overfor amerikanske politikere for å avverge alvorlige reaksjoner på beslutningen om eksport av hvalprodukter.