Ola med sin hær over Alpene dro

Norges forsvar skal gjennom radikale forandringer, enten nå Nato eller EU blir framtidens viktigste sikkerhetspolitiske ankerfeste.