Rød- grønn nei- allianse presses fra to sider

Det er tegn på et stemningsskifte både hos byradikalerne og kystfolket i EU-saken, mens bøndene fortsatt er urokkelige nei-folk, ifølge valgforsker Henry Valen