Dette er Sandman- utvalget

UTVALGET: Sandman-utvalget ble oppnevnt av Bondevik-regjeringen våren 1999. Utvalget har vært bredt sammensatt, med medlemmer fra de største arbeidstaker— og arbeidsgiverorganisasjonene, interesseorganisasjoner, departementer, statlige etater og universiteter. Matz Sandman har ledet utvalget.