Hotellansatte ut i streik

Partene i hotell— og restaurantmeklingen ble ikke enige om nytariffavtale søndag morgen, og 434 hotellansatte er nå i streik.