Vil merke triklosan som miljøskadelig

Det bakteriehemmende stoffet triklosan må klassifiseres som miljøskadelig, mener Statens forurensningstilsyn (SFT).