- Måtte tas livet av

Etter lunsj forklarte Kristin Kirkemo Haukeland omdraps-planleggingen som foregikk på Orderud gård lille julaften.