Rettskrangel om Orderud-økonomi

Rettens formann var ikke særlig interessert i å gå inn i PerOrderuds økonomi. Sorenskriveren var også utdannet agronom. Det bleen del ordveksling mellom administrator og Orderuds forsvarer,advokat Cato Schiøtz, om dette i Nes herredsrett i dag da PerOrderud fortsatte sin forklaring.