Blanda kjensler i støttegruppa

Roy Erling Furre overlevde «Sleipner»-forliset. Han er glad for at ulukka vert ført for retten, men svært skuffa over at Sjøfartsdirektoratet ikkje kjem til å sitja ved sida av HSD på tiltalebenken.