Sett promillegrense hjemme

Foreldre bør se kritisk på egen alkoholbruk og ikke overstige enpromillegrense på 0,5 promille, mener Arne Klyve, undervisningssjefved Stiftelsen Bergensklinikkene.