Rogaland gråter ikke

Både fylkesordfører og vegsjef synes det er bedre å flytteregionkontoret til Leikanger enn til Bergen.