Nordmenns fremmedfrykt minker

Flere nordmenn enn tidligere har daglig kontakt med innvandrere, og fordommene mot fremmedkulturelle er mindre utbredt enn tidligere.