Stortinget skal drøfte utenlandsoppdragene

Stortingets utvidede utenrikskomite skal i løpet av desember vurdere og ta stilling til Norges militære engasjementer i utlandet.