Kirken taper - andre trossamfunn øker

Nesten fem tusen mennesker har meldt seg ut av Den norske kirke hvert år de siste 10 årene. Samtidig opplever andre tros— og livssynssamfunn en kraftig vekst.