Gråsonene i helsevesenet skal bort

Da staten overtok sykehusdriften, ble ikke problemet med pasienter som faller mellom stoler, vurdert. Nå skal det skje.