Sterk motstand mot å gi alle studiekompetanse

Forslaget om at alle som har fullført videregående skole skal få adgang til høyere utdanning, møter sterk motstand. Det viser høringsrunden etter kvalitetsutvalgets innstilling.