Oppsiktsvekkende mange tilfeller av legionærsyke

De fem siste årene har det i snitt vært rundt fem kjente tilfellerav legionærsyke i Norge hvert år. De to siste månedene har SiRalene behandlet fem pasienter med denne livstruende sykdommen.