Intet nytt om mobildekning

Den nye rapporten om mobildekningen i Baneheia-området inneholder ikke noe nytt.