Partia manglar kvinnetekke

Det er ikkje mykje kommunikasjon under valkampen som rettar seg mot oss kvinner. Mykje av kampen er prega av skattar og avgifter, mens saker som barnehage, helse og miljø er dyssa ned, seier Elizabeth Hartman, dagleg leiar i Siste Skrik reklamebyrå.