Lavtlønte mest utsatt for trafikkulykker

Barn og ungdommer fra familier med lav inntekt er mer utsatt for å bli skadd i trafikkulykker enn barn i familier med høy inntekt.