Få av asylbarna får hjelp etter psykiske skader

Svært få asylbarn i Norge får hjelp til tross for at mange sliter med store krigstraumer.