- Norge får lavest andel av eldre i Europa

Frykten for eldrebølgen er betydelig overdrevet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Om 50 år er det bare Irland vil ha en lavere andel eldre enn Norge.