Senterpartiet er på glid i oljepolitikken

Magnhild Meltveit Kleppa (sp) åpnar for at Sp kan seia ja til privatisering av Statoil, dersom det er nødvendig for å få til eit kompromiss med Ap om oljepolitikken.