Bondelaget: Ensidig fokus på billig mat kan bli kostbart

Norges Bondelag krever betydelig økte inntekter og foreslår en plan for å redusere inntektsgapet til andre grupper. Fokuseringen på billig mat kan bli et kostbart eksperiment, mener Bondelaget.