Vil ha uføre tilbake i jobb

Fra 1. september får 15.000 uførepensjonister innkalling tilsamtale med sitt lokale trygdekontor. Formålet er å hjelpe flestmulig av dem tilbake i arbeid.